جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب آموزش ICDL – اطلاعات و ارتباطات عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – اطلاعات و ارتباطات   (مهارت هفتم ) نویسنده: جیمز موران مترجم: علی اکبر متواضع ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

معرفی کتاب آموزش ICDL – ارائه مطلب  عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – ارائه مطلب  (مهارت ششم ) نویسنده: جیمز موران مترجم: علی اکبر متواضع ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

معرفی کتاب آموزش ICDL – صفحات گسترده عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – صفحات گسترده (مهارت چهارم ) نویسنده: جیمز موران مترجم: علی اکبر متواضع ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

معرفی کتاب آموزش ICDL – به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها (مهارت دوم ) نویسنده: جیمز موران مترجم: علی اکبر متواضع ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

معرفی کتاب آموزش ICDL  – مفاهیم پایه فناوری اطلاعات این کتاب همراه با CD  آموزشی ارائه میشود عنوان کتاب: آموزش ICDL  – مفاهیم پایه فناوری اطلاعات نویسنده: علی اکبر متواضع ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

معرفی کتاب مهارت اول ICDL  مفاهیم پایه فناوری اطلاعات   عنوان کتاب: مهارت اول ICDL  مفاهیم پایه فناوری اطلاعات نویسنده: نرگس آزاد ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران

معرفی کتاب مهارت هفتم ICDL  آشنایی با اینترنت عنوان کتاب: مهارت هفتم ICDL  آشنایی با اینترنت نویسنده: عزیز آشنا – احمد کاظمی صالح ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران

کتاب آموزش ICDL – اطلاعات و ارتباطات

معرفی کتاب آموزش ICDL – اطلاعات و ارتباطات

کتاب آموزش ICDL – اطلاعات و ارتباطات

عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – اطلاعات و ارتباطات   (مهارت هفتم )

نویسنده: جیمز موران

مترجم: علی اکبر متواضع

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

ادامه مطلب

کتاب آموزش ICDL – ارائه مطلب

معرفی کتاب آموزش ICDL – ارائه مطلب 

کتاب آموزش ICDL – ارائه مطلب

عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – ارائه مطلب  (مهارت ششم )

نویسنده: جیمز موران

مترجم: علی اکبر متواضع

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

ادامه مطلب

کتاب آموزش ICDL – صفحات گسترده

معرفی کتاب آموزش ICDL – صفحات گسترده

کتاب آموزش ICDL – صفحات گسترده

عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – صفحات گسترده (مهارت چهارم )

نویسنده: جیمز موران

مترجم: علی اکبر متواضع

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

ادامه مطلب

کتاب آموزش ICDL – به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها (مهارت 2)

معرفی کتاب آموزش ICDL – به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها

کتاب آموزش ICDL – به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها (مهارت 2)

عنوان کتاب: کتاب آموزش ICDL – به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها (مهارت دوم )

نویسنده: جیمز موران

مترجم: علی اکبر متواضع

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

ادامه مطلب

کتاب مهارت هفتم ICDL – اینترنت

معرفی کتاب مهارت هفتم ICDL  آشنایی با اینترنت

مهارت هفتم ICDL - اینترنت

عنوان کتاب: مهارت هفتم ICDL  آشنایی با اینترنت

نویسنده: عزیز آشنا – احمد کاظمی صالح

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران

ادامه مطلب