جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب کلید ساخت بازی این کتاب همراه با CD  آموزشی ونرم افزار ارائه میشود عنوان کتاب: کلید ساخت بازی نویسنده: مصطفی صادقی رودباری – رضا خلیلی ناشر: انتشارات کلید آموزش

کتاب ساخت بازی

معرفی کتاب کلید ساخت بازی

این کتاب همراه با CD  آموزشی ونرم افزار ارائه میشود

ساخت بازی

عنوان کتاب: کلید ساخت بازی

نویسنده: مصطفی صادقی رودباری – رضا خلیلی

ناشر: انتشارات کلید آموزش

ادامه مطلب