جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب کلید توابع و فرمول ها در EXCEL  این کتاب همراه با DVD  آموزشی ارائه میشود عنوان کتاب: کلید توابع  فرمول ها در EXCEL نویسنده: محمدتقی مروج ناشر: انتشارات کلید آموزش

کلید توابع و فرمول ها در EXCEL

معرفی کتاب کلید توابع و فرمول ها در EXCEL 

این کتاب همراه با DVD  آموزشی ارائه میشود

کلید توابع و فرمول ها در EXCEL

عنوان کتاب: کلید توابع  فرمول ها در EXCEL

نویسنده: محمدتقی مروج

ناشر: انتشارات کلید آموزش

ادامه مطلب