جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب بهینه سازی علمی و پژوهش های عملی با استفاده از ابزار Solver  نرم افزار Microsoft Excel عنوان کتاب: بهینه سازی علمی و پژوهش های عملی با استفاده از ابزار Solver  نرم افزار Microsoft Excel ***نرم افزار مدیریت و مهندسی صنایع همراه با CD)*** نویسنده: صمد شفیع زاده ناشر: انتشارات مهرالمومنین (ع)

کتاب بهینه سازی علمی و پژوهش های عملی…

معرفی کتاب بهینه سازی علمی و پژوهش های عملی با استفاده از ابزار Solver  نرم افزار Microsoft Excel

کتاب بهینه سازی علمی و پژوهش های عملی...

عنوان کتاب: بهینه سازی علمی و پژوهش های عملی با استفاده از ابزار Solver  نرم افزار Microsoft Excel

***نرم افزار مدیریت و مهندسی صنایع همراه با CD)***

نویسنده: صمد شفیع زاده

ناشر: انتشارات مهرالمومنین (ع)

ادامه مطلب