جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


مواجه شدن با فضای دیجیتالی به یک اتفاق معمول در فضاهای کاری تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کارمندان جهانی هر ۱۰.۵ دقیقه یک بار با یک نوع خبر مرتبط با شبکه‌های اجتماعی از جمله پیام‌های فوری(IM)، توئیت یا پیام فیس‌‌بوک مواجه می‌شوند.

آمار ایمیل بازی کارمندان !

مواجه شدن با فضای دیجیتالی به یک اتفاق معمول در فضاهای کاری تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کارمندان جهانی هر ۱۰.۵ دقیقه یک بار با یک نوع خبر مرتبط با شبکه‌های اجتماعی از جمله پیام‌های فوری(IM)، توئیت یا پیام فیس‌‌بوک مواجه می‌شوند.

آمار ایمیل بازی کارمندان !

ادامه مطلب