جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


مایکروسافت می‌گوید در حال به روزرسانی گسترده برنامه آفیس است و ظرف روزهای آینده در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد. این شرکت می‌گوید تغییرات ایجاد شده در برنامه آفیس در حدی است که می‌توان از پوست اندازی کامل آن سخن گفت.

تغییرات اساسی در آفیس

مایکروسافت می‌گوید در حال به روزرسانی گسترده برنامه آفیس است و ظرف روزهای آینده در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد.

تغییرات اساسی در آفیس
این شرکت می‌گوید تغییرات ایجاد شده در برنامه آفیس در حدی است که می‌توان از پوست اندازی کامل آن سخن گفت.

ادامه مطلب