جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


Virtual Local Area Networks) VLAN) ، یکی از جدیدترین و جالبترین تکنولوژی های شبکه است که اخیرا” مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . رشد بدون وقفه شبکه های LAN و ضرورت کاهش هزینه ها برای تجهیزات گرانقیمت بدون از دست دادن کارآئی و امنیت ، اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به VLAN را مضاعف […]

معرفی کتاب راهنمای جامع CCNP BCMSN این کتاب به همراه یک حلقه DVD آموزشی ارائه میشود   عنوانکتاب: راهنمای جامع CCNP BCMSN  -منبع رسمی جهت دریافت مدرک و آموزش نویسنده: David Hucaby ترجمه: حسن محسن زاده ناشر: آریا پژوه

درباره VLAN

Virtual Local Area Networks) VLAN) ، یکی از جدیدترین و جالبترین تکنولوژی های شبکه است که اخیرا” مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . رشد بدون وقفه شبکه های LAN و ضرورت کاهش هزینه ها برای تجهیزات گرانقیمت بدون از دست دادن کارآئی و امنیت ، اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به VLAN را مضاعف نموده است

درباره VLAN

ادامه مطلب

کتاب راهنمای جامع CCNP BCMSN

معرفی کتاب راهنمای جامع CCNP BCMSN

این کتاب به همراه یک حلقه DVD آموزشی ارائه میشود

 راهنمای جامع CCNP BCMSN

عنوانکتاب: راهنمای جامع CCNP BCMSN  -منبع رسمی جهت دریافت مدرک و آموزش

نویسنده: David Hucaby

ترجمه: حسن محسن زاده

ناشر: آریا پژوه

ادامه مطلب