جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب کلید نرم افزارهای گوگل  این کتاب همراه با CD  آموزشی ارائه میشود عنوان کتاب: کلید نرم افزارهای گوگل نویسنده: رضا خلیلی – مصطفی صادقی رودباری ناشر: انتشارات کلید آموزش

کتاب کلید نرم افزارهای گوگل

معرفی کتاب کلید نرم افزارهای گوگل 

این کتاب همراه با CD  آموزشی ارائه میشود

کتاب کلید نرم افزارهای گوگل

عنوان کتاب: کلید نرم افزارهای گوگل

نویسنده: رضا خلیلی – مصطفی صادقی رودباری

ناشر: انتشارات کلید آموزش

ادامه مطلب