جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS نام کتاب: کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS نویسنده: سهیل سروش نیا – هادی نجفی – محمدحسن ممقانی –مرتضی مهروند  با نظارت دکتر نادر فناوی ناشر: انتشارات نگارنده دانش

کتاب کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS

معرفی کتاب کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS

کتاب کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS

نام کتاب: کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS

نویسنده: سهیل سروش نیا – هادی نجفی – محمدحسن ممقانی –مرتضی مهروند  با نظارت دکتر نادر فناوی

ناشر: انتشارات نگارنده دانش

ادامه مطلب