جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بخش خصوصی دعوت کرد که در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری کنند. محمود واعظی آخرین برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مورد شبکه ملی اطلاعات تشریح کرد.

لزوم تغییر مسیر شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بخش خصوصی دعوت کرد که در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری کنند.

لزوم تغییر مسیر شبکه ملی اطلاعات
محمود واعظی آخرین برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مورد شبکه ملی اطلاعات تشریح کرد.

ادامه مطلب