جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


محققین آمریکایی ساعت هوشمندی را طراحی کرده‌اند که دارای دو صفحه نمایشگر مستقل است. امروزه استفاده از ساعت‌های هوشمند رو به افزایش است اما وجود صفحه نمایشگر کوچک در آنها می‌تواند بعنوان نقطه ضعفی برای ساعت‌های هوشمند محسوب شود.

ساعت هوشمند دوصفحه ای Doppio

محققین آمریکایی ساعت هوشمندی را طراحی کرده‌اند که دارای دو صفحه نمایشگر مستقل است.

ساعت هوشمند دوصفحه ای Doppio
امروزه استفاده از ساعت‌های هوشمند رو به افزایش است اما وجود صفحه نمایشگر کوچک در آنها می‌تواند بعنوان نقطه ضعفی برای ساعت‌های هوشمند محسوب شود.

ادامه مطلب