جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


کاشتن چیزی در بدن انسان تازگی ندارد و شاید قدمتی چندین دهه‌ای داشته باشد؛ اما وقتی ابزارهای کاشتنی با فناوری‌های دیگر و بیشتر غیرپزشکی ادغام می‌شوند؛ شاهد تولد نسل جدیدی از کاشتنی‌ها هستیم که در دنیای فناوری، زیرمجموعه پوشیدنی‌ها قرار گرفته‌اند. طبق تعریف، کاشتنی‌ها ابزارهای ساخته دست انسان هستند که ممکن است جایگزین یک بخش […]

کاشتنی های هوشمند

کاشتن چیزی در بدن انسان تازگی ندارد و شاید قدمتی چندین دهه‌ای داشته باشد؛ اما وقتی ابزارهای کاشتنی با فناوری‌های دیگر و بیشتر غیرپزشکی ادغام می‌شوند؛ شاهد تولد نسل جدیدی از کاشتنی‌ها هستیم که در دنیای فناوری، زیرمجموعه پوشیدنی‌ها قرار گرفته‌اند.

کاشتنی های هوشمند
طبق تعریف، کاشتنی‌ها ابزارهای ساخته دست انسان هستند که ممکن است جایگزین یک بخش از سیستم بیولوژیک شوند و از آن بخش محافظت کنند، یا عملکرد آن را بهبود دهند. در حوزه پزشکی، کاشتنی‌ها به دو گروه فعال و غیرفعال دسته‌بندی می‌شوند. کاشتنی‌های غیرفعال در بدن هیچ‌گونه برهم‌کنشی ندارند و معمولاً تغییرناپذیر هستند؛ اما کاشتنی‌های فعال شامل ابزارها و موادی هستند که با سیستم و ارگان‌های بدن برهم‌کنش دارند؛ ماده‌ای در بدن رها می‌کنند، عاملی را تشخیص می‌هند یا شامل قطعات الکترونیکی هستند. این گروه از کاشتنی‌ها می‌توانند توسط بدن انسان، قابل جذب یا جذب‌نشدنی باشند و به‌صورت دائم یا موقت در بدن کاشته شوند.

ادامه مطلب