جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


بیش از پنج هزار سند از زندگی خصوصی آلبرت اینشتین در یک آرشیو آنلاین به نمایش گذاشته شد. در این آرشیو دیجیتالی آنلاین، مستنداتی از تولد فرزند وی، تمایل قلبی او برای برقراری صلح در دوران جنگ جهانی اول، به همراه مستنداتی از فرآیند شکل گیری نظریه نسبیت این دانشمند به نمایش گذاشته شده است. […]

آرشیو آنلاین زندگی خصوصی انیشتین

بیش از پنج هزار سند از زندگی خصوصی آلبرت اینشتین در یک آرشیو آنلاین به نمایش گذاشته شد.

آرشیو آنلاین زندگی خصوصی انیشتین

در این آرشیو دیجیتالی آنلاین، مستنداتی از تولد فرزند وی، تمایل قلبی او برای برقراری صلح در دوران جنگ جهانی اول، به همراه مستنداتی از فرآیند شکل گیری نظریه نسبیت این دانشمند به نمایش گذاشته شده است.

این آرشیو شامل مجموعه ای از نامه ها، دفترچه ها، کارت های پستی و اوراقی است که دریچه هایی را به ابعاد زندگی خصوصی مشهورترین دانشمند جهان باز می کنند. این اسناد جزییات زیادی را درباره تحقیقات وی افشا می کنند. در بین این مدارک، مستنداتی از واکنش وی در زمان دریافت تلگرافی حاوی خبر کسب جایزه نوبل فیزیک برای اثر فتوالکتریک در سال 1921 میلادی و همچنین دشواری های احساسی او که به دلیل شهرت فراوان با آن دست به گریبان بود، به چشم می خورد.
این آرشیو دیجیتالی در کنار مستندات و معادلات پیچیده ای که منجر به ارایه معادله مشهور E=mc^2 شد، نامه هایی را به نمایش می گذارد که بعد دیگری از شخصیت اینشتین را نشان می دهند.
این آرشیو دیجیتالی از طریق آدرس http://einsteinpapers.press.princeton.edu/papers در دسترس عموم قرار گرفته است.

منبع:ایرنا