جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

در ماه آگوست سال گذشته شبکه اپراتور T-Mobile آمریکا با اختلالاتی مواجه شد که در نهایت هزینه ای سنگین را برای این مجموعه، به همراه داشت. در پی این اختلالات که در دو مرحله رخ دادند و به مدت سه ساعت به طول انجامیدند، کاربران T-Mobile نمی توانستند با شماره ۹۱۱ تماس برقرار کنند.

T-Mobile جریمه شد

در ماه آگوست سال گذشته شبکه اپراتور T-Mobile آمریکا با اختلالاتی مواجه شد که در نهایت هزینه ای سنگین را برای این مجموعه، به همراه داشت.

T-Mobile جریمه شد

در پی این اختلالات که در دو مرحله رخ دادند و به مدت سه ساعت به طول انجامیدند، کاربران T-Mobile نمی توانستند با شماره ۹۱۱ تماس برقرار کنند.

ادامه مطلب

1