جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

آدم های بزرگ همه چیزشان مورد توجه است حتی دست خط شان.  

1