جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

شرکت هایر ایده کنترل تلویزیونی را ارائه کرده که با قدرت فکر انسان کار می کند.  

1