جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب هکر نام کتاب: هکر (نفوذگر) نویسنده: ریچارد منس فیلد مترجم:حمید اسحق بیگی ناشر: انتشارات اسحاق

معرفی کتاب آموزش حرفه ای HACK I.T. این کتاب به همراه یک حلقه CD ارائه میگردد نام کتاب: آموزش حرفه ای HACK I.T. نویسنده: تی.جی کلوینسکی مترجم: الهام بشیری ناشر: انتشارات بیشه

کتاب هکر

معرفی کتاب هکر

کتاب هکر

نام کتاب: هکر (نفوذگر)

نویسنده: ریچارد منس فیلد

مترجم:حمید اسحق بیگی

ناشر: انتشارات اسحاق

ادامه مطلب

کتاب آموزش حرفه ای .HACK I.T

معرفی کتاب آموزش حرفه ای HACK I.T.

این کتاب به همراه یک حلقه CD ارائه میگردد

کتاب آموزش حرفه ای .HACK I.T

نام کتاب: آموزش حرفه ای HACK I.T.

نویسنده: تی.جی کلوینسکی

مترجم: الهام بشیری

ناشر: انتشارات بیشه

ادامه مطلب

1