جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

گاهی با دیدن جوانان گوشی به دست به این نکته پی می‌برید که تلگرام بلای جان جوانان ایرانی شده است! یک جامعه‌شناس معتقد است، دلیل اینکه جوانان ایرانی بخش زیادی از زمان خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند این است که می‌توانند در این شبکه‌ها دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند.

وابستگی جوان ایرانی به تلگرام

گاهی با دیدن جوانان گوشی به دست به این نکته پی می‌برید که تلگرام بلای جان جوانان ایرانی شده است!
وابستگی جوان ایرانی به تلگرام
یک جامعه‌شناس معتقد است، دلیل اینکه جوانان ایرانی بخش زیادی از زمان خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند این است که می‌توانند در این شبکه‌ها دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند.

ادامه مطلب

1