جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب SOLIDWORKS 2013 این کتاب به همراه یک حلقه  DVD نرم افزاری  ارائه میگردد نام کتاب:راهنمای کاربردی SOLIDWORKS 2013 نویسنده:نیما جمشیدی – جواد ممبینی ناشر:انتشارات عابد

معرفی کتاب راهنمای کاربردی AUTOCAD 2015 این کتاب به همراه DVDنرم افزار ارائه میگردد نام کتاب: راهنمای کاربردی AUTOCAD 2015 نویسنده: نیما جمشیدی – محمد صفرآبادی فراهانی – علی ابویی مهریزی – امیر رئوفی ناشر:انتشارات عابد

کتاب SOLIDWORKS 2013

معرفی کتاب SOLIDWORKS 2013

این کتاب به همراه یک حلقه  DVD نرم افزاری  ارائه میگردد

کتاب SOLIDWORKS 2013

نام کتاب:راهنمای کاربردی SOLIDWORKS 2013

نویسنده:نیما جمشیدی – جواد ممبینی

ناشر:انتشارات عابد

ادامه مطلب

کتاب راهنمای کاربردی AUTOCAD 2015

معرفی کتاب راهنمای کاربردی AUTOCAD 2015

این کتاب به همراه DVDنرم افزار ارائه میگردد

کتاب راهنمای کاربردی AUTOCAD 2015

نام کتاب: راهنمای کاربردی AUTOCAD 2015

نویسنده: نیما جمشیدی – محمد صفرآبادی فراهانی – علی ابویی مهریزی – امیر رئوفی

ناشر:انتشارات عابد

ادامه مطلب

1