جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

تعداد زیادی از آمریکایی‌ها نسبت به رفتن در فضای مجازی نگران هستند و از به خطر افتادن امنیت حریم‌شخصی خود می‌ترسند. به دلیل افزایش نقض حریم شخصی افراد در فضای سایبری آمریکا، موجی از ترس و نگرانی باعث آفلاین شدند آمریکایی‌ها شده است.

بی اعتمادی آمریکایی ها به فضای مجازی

تعداد زیادی از آمریکایی‌ها نسبت به رفتن در فضای مجازی نگران هستند و از به خطر افتادن امنیت حریم‌شخصی خود می‌ترسند.

بی اعتمادی آمریکایی ها به فضای مجازی
به دلیل افزایش نقض حریم شخصی افراد در فضای سایبری آمریکا، موجی از ترس و نگرانی باعث آفلاین شدند آمریکایی‌ها شده است.

ادامه مطلب

1