جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

در پژوهشی که اخیرا در دانشکده اقتصاد دانشگاه وارویک (Warwick) بر روی 700 کارمند انجام گرفت، مشخص شد بهره‌وری کارمندانی که در محیط کار شادتر هستند، 12% بیشتر از سایر کارمندان است. مهم‌ترین عاملی که باعث شاد بودن در محیط کار می‌شود، داشتن علاقه به کار است.  

شغلی مناسب انتخاب کنید

در پژوهشی که اخیرا در دانشکده اقتصاد دانشگاه وارویک (Warwick) بر روی 700 کارمند انجام گرفت، مشخص شد بهره‌وری کارمندانی که در محیط کار شادتر هستند، 12% بیشتر از سایر کارمندان است. مهم‌ترین عاملی که باعث شاد بودن در محیط کار می‌شود، داشتن علاقه به کار است.

 

شغلی مناسب انتخاب کنید

ادامه مطلب

1