جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل اجرایی شدن ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه یا همان (Mobile Number Portability) را تصویب کرد تا مشترکین اپراتور‌ها بتوانند از فضای رقابتی پیش رو بهترین استفاده را ببرند. هم‌اکنون اگر مشترک تلفن همراهی از خدمات اپراتور خود راضی نباشد و یا در اپراتور دیگر جذابیت‌ها و خدمات بیشتری ببیند، تنها راه […]

تعویض اپراتور با شماره خودتان

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل اجرایی شدن ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه یا همان (Mobile Number Portability) را تصویب کرد تا مشترکین اپراتور‌ها بتوانند از فضای رقابتی پیش رو بهترین استفاده را ببرند.

تعویض اپراتور با شماره خودتان
هم‌اکنون اگر مشترک تلفن همراهی از خدمات اپراتور خود راضی نباشد و یا در اپراتور دیگر جذابیت‌ها و خدمات بیشتری ببیند، تنها راه ایجاد تغییر این است که سیم‌کارت آن اپراتور دیگر را خریداری کند. اصلی‌ترین مانعی که افراد اپراتور خود را تغییر نمی‌دهند این است که آن‌ها نمی‌خواهند کسانی را که سال‌ها با هم در ارتباط بوده‌اند، به‌دلیل تغییر شماره از دست بدهند.

ادامه مطلب

1