جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


کاربران اینترنت به زودی خواهند توانست داده‌های مورد نظر را با سرعت استثنایی ۴۵۰ مگابیت در ثانیه بارگذاری کنند. با ارتقای زیرساخت های اینترنت پرسرعت در شرق آسیا کاربران به زودی خواهند توانست داده‌های مورد نظر را با سرعت استثنایی 450 مگابیت در ثانیه بارگذاری کنند. نکته مهم این است که خدمات یاد شده در […]

افزایش سرعت اینترنت تلفن همراه

کاربران اینترنت به زودی خواهند توانست داده‌های مورد نظر را با سرعت استثنایی ۴۵۰ مگابیت در ثانیه بارگذاری کنند.

با ارتقای زیرساخت های اینترنت پرسرعت در شرق آسیا کاربران به زودی خواهند توانست داده‌های مورد نظر را با سرعت استثنایی 450 مگابیت در ثانیه بارگذاری کنند.

افزایش سرعت اینترنت تلفن همراه

نکته مهم این است که خدمات یاد شده در قالب سرویس‌های نسل چهارم تلفن همراه ارائه می شود و البته با توجه به در دسترس نبودن طیف های رادیویی کافی در حال حاضر ممکن است برخی اپراتورها برای ارائه چنین خدماتی دچار مشکل شوند.

ادامه مطلب

1