جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


فضای محدود صفحه ساعت‌های هوشمند، پیاده‌سازی رابط‌های کاربری لمسی را بسیار دشوار می‌کند. گروهی از دانشگاه کارنگی‌ملون، روشی برای تعامل با این ابزارها پیشنهاد داده‌اند. با این روش، بازو و ساعد به یک صفحه لمسی تبدیل می‌شود. این روش که SkinTrack نامیده می‌شود و گروه رابط‌های آینده انستیتوی تعامل انسان- کامپیوتر این دانشگاه آن را […]

تبدیل دست شما به تاچ پد

فضای محدود صفحه ساعت‌های هوشمند، پیاده‌سازی رابط‌های کاربری لمسی را بسیار دشوار می‌کند. گروهی از دانشگاه کارنگی‌ملون، روشی برای تعامل با این ابزارها پیشنهاد داده‌اند. با این روش، بازو و ساعد به یک صفحه لمسی تبدیل می‌شود. این روش که SkinTrack نامیده می‌شود و گروه رابط‌های آینده انستیتوی تعامل انسان- کامپیوتر این دانشگاه آن را توسعه داده است، امکان ردیابی مداوم لمس بر روی دست را فراهم می‌کند و می‌تواند محل لمس نقاط مختلفی از پوست را تشخیص دهد. با چنین امکانی می‌توان برای ساعت‌های هوشمند، رابطی کاربری مشابه رابط‌های کاربری تلفن‌های هوشمند ارائه کرد.
تبدیل دست شما به تاچ پد

در روش‌های پیشین از نصب پوشش‌های انعطاف‌پذیر روی دست یا ترکیب پروژکتور و دوربین برای شناسایی محل لمس انگشتان استفاده می‌شد، اما برای استفاده از SkinTrack کافی است کاربر انگشتر مخصوصی به دست کند. این انگشتر سیگنال الکتریکی با انرژی کم و با فرکانس بالا منتشر می‌کند که وقتی انگشت سطح پوست را لمس می‌کند یا به آن نزدیک می‌شود، این امواج از میان پوست می‌گذرد. در بند ساعت، الکترودهایی نصب شده است و از این طریق با کمک اختلاف فاز موج‌ها، مشخص می‌شود از چه نقطه‌ای روی پوست این سیگنال ارسال شده است. الکترودهایی که در راستای ساعت دوازده و شش هستند، اختلاف فازی را شناسایی می‌کنند که مربوط به موقعیت انگشت در عرض دست است و الکترودهای در راستای سه و نه، موقعیت انگشت در راستای طول ساعد را شناسایی می‌کنند.

ادامه مطلب

1