جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید

در چنده دهه اخیر رشد چشم‌گیر باج‌افزارها دیده می‌شود. آغاز این رشد از سال ۱۹۸۹بود، زمانی که دکتر Joseph L. Popp این آلودگی را همه‌گیر کرد، و حالا ما آن را با نام باج‌افزار می‌شناسیم. رمزنگاری و باج ریشه‌های عمیقی در تاریخ بشریت دارند. با این حال، تنها در چنده دهه اخیر رشد چشم‌گیر آن‌ها […]

آشنایی با باج افزارها

در چنده دهه اخیر رشد چشم‌گیر باج‌افزارها دیده می‌شود. آغاز این رشد از سال ۱۹۸۹بود، زمانی که دکتر Joseph L. Popp این آلودگی را همه‌گیر کرد، و حالا ما آن را با نام باج‌افزار می‌شناسیم.

باج افزارها
رمزنگاری و باج ریشه‌های عمیقی در تاریخ بشریت دارند. با این حال، تنها در چنده دهه اخیر رشد چشم‌گیر آن‌ها دیده می‌شود. آغاز این رشد از سال ۱۹۸۹بود، زمانی که دکتر Joseph L. Popp این آلودگی را همه‌گیر کرد، و حالا ما آن را با نام باج‌افزار می‌شناسیم.

ادامه مطلب

1